آرایش مو

دانستنی هایی جامع درباره ی رنگ مو

اولین گام در رنگ کردن مو انتخاب رنگ مو مناسب و درست استرنگ کردن مو قدمتی دیرینه دارد. انسانها از زمان های بسیار دور علاقه فراوانی به رنگ کردن مو هایشان داشته اند و با استفاده از گیاهانی مانند حنا موهایشان را رنگ می کردند.