آرایش مو

رنگ کردن مو در خانه

به گفته یک نظرسنجی از آزمایشگاه زیبایی GH، تغییر رنگ موهای شما یک روش سرگرم کننده و آسان برای تغییر ظاهر است، پس تعجبی ندارد که 82 درصد از خوانندگان خانه دار موهای خود را در خانه رنگ می کنند.

آرایش مو

دانستنی هایی جامع درباره ی رنگ مو

اولین گام در رنگ کردن مو انتخاب رنگ مو مناسب و درست استرنگ کردن مو قدمتی دیرینه دارد. انسانها از زمان های بسیار دور علاقه فراوانی به رنگ کردن مو هایشان داشته اند و با استفاده از گیاهانی مانند حنا موهایشان را رنگ می کردند.