مراقبت مو

چند دلیل زود سفید شدن موها

از نظر علمی سفید شدن موها معمولاً از سن ۳۰ سالگی کلید می‌خورد، اما به دلیل عوامل ژنتیکی نمی‌توان این سن را قطعی دانست. امروزه خیل عظیمی از جوانان را می‌بینیم که از همان سنین ۲۰ سالگی و یا کمتر نیز موهایشان شروع به سفید شدن می‌کند.