مراقبت مو

موخوره چیست و چه باید کرد؟

ایجاد شکاف طولی در مسیر موها و یا چند شاخه شدن انتهای آزاد مو، موخوره نامیده می‌شود. این عارضه ناشی از تجمع آسیب‌های مکانیکی و شیمیایی وارد بر مو است که به تخریب تار موها منجر می‌شود و شایع‌ترین مشکل قابل دیدن از میان صدمات فیزیکی و شیمیایی به ساقه مو است.